1. 大通教育成语大全网
 2. 字母Y开头的成语
 3. 首字拼音是ying的成语大全

按拼音检索:

成语首字母是Y的拼音

首字拼音是 ying 的成语

 • 1、迎风招展yíng fēng zhāo zhǎn

  ----清·李宝嘉《官场现形记》第14回:“只见五颜六色的旗子,迎风招展,挖云镶边的号褂,映日争辉。”

 • 2、迎来送往yíng lái sòng wǎng

  ----《庄子·山木》:“其送往而迎来,来者勿禁,往者勿止。”

 • 3、迎刃而解yíng rèn ér jiě

  ----《晋书·杜预传》:“今兵威已振,譬如破竹,数节之后,皆迎刃而解。”

 • 4、迎头赶上yíng tóu gǎn shàng

  ----瞿秋白《迎头经》:“这样,所谓迎头赶上和勿向后跟,都是不但见于经典而且证诸实验的真理了。”

 • 5、迎头痛击yíng tóu tòng jī

  ----清 吴趼人《发财秘诀》第十回:“倘使此辈都是识事务熟兵机之员,外人扰我海疆时,迎头痛击,杀他个片甲不回。”

 • 6、应变无方yìng biàn wú fāng

  ----《史万岁传》:“临阵对敌,应变无方,号为良将。”

 • 7、影影绰绰yǐng yǐng chuò chuò

  ----明 兰陵笑笑生《金瓶梅词话》第62回:“我不知怎的,但没人在房里,心里只害怕,恰似影影绰绰,有人在眼前一般。”

 • 8、郢书燕说yǐng shū yān shuō

  ----《韩非子·外储说左上》:“郢人有遗燕相国书者,夜书,火不明,因谓持烛者曰:‘举烛’,云而过书‘举烛’。……燕相白王,王大悦,国以治。治则治矣,非书意也。”

 • 9、映月读书yìng yuè dú shū

  ----《南史·江泌传》:“泌少贫,昼日斫屧为业,夜读书随月光,光斜则握卷升屋,睡极堕地则更登。”

 • 10、应付自如yìng fù zì rú

  ----邹韬奋《经历 英文的学习》:“你在上课前仅仅查了生字,读了一两遍是不够的,必须完全了解全课的情节,才能胸有成竹,应付自如。”

 • 11、硬语盘空yìng yǔ pán kōng

  ----唐·韩愈《荐士》诗:“横空盘硬语,妥贴力排奡。”

 • 12、应接不暇yìng jiē bù xiá

  ----南朝宋·刘义庆《世说新语·言语》:“从山阴道上行,山川自相应发,使人应接不暇。”

 • 13、应声虫yìng shēng chóng

  ----唐·刘束《隋唐嘉话》:“有患应声病者,问医官苏澄,……过至他药,复应如初。澄因为处方,以此药为主,其病自除。”

 • 14、应时对景yìng shí duì jǐng

  ----清·曾朴《孽海花》第八回:“应时对景,我们各贺一杯,你再说飞觞吧。”

 • 15、应天顺人yìng tiān shùn rén

  ----《周易·革》:“天地革而四时成。汤武革命,顺乎在而应乎人。”

 • 16、映雪读书yìng xuě dú shū

  ----南朝梁·任彦升《为萧扬州荐士表》:“至乃集萤映雪,编蒲缉柳。”注引《孙氏世录》:“晋孙康家贫,常映雪读书,清介,交游不杂。”

 • 17、应有尽有yīng yǒu jìn yǒu

  ----《宋书·江智渊传》:“人所应有尽有,人所应无尽无,其江智渊乎!”

 • 18、鹰击毛挚yīng jī máo zhì

  ----《史记·酷吏列传》:“而纵以鹰击毛挚为治。”

 • 19、鹰瞵鹗视yīng lín è shì

  ----晋·左思《吴都赋》:“狂 犷狯,鹰瞵鹗视。”

 • 20、鹰觑鹘望yīng qù hú wàng

  ----明 冯梦龙《警世通言 金明池吴清逢爱爱》:“忽听得门内笑声,崔生鹰觑鹘望,去门缝里一瞧。”

 • 21、英雄入彀yīng xióng rù gòu

  ----五代·王定保《唐摭言》卷一:“尝私幸端门,见新进士缀行而出,喜曰:‘天下英雄入我彀中矣。’”

 • 22、鹰犬塞途yīng quǎn sāi tú

  ----鲁迅《伪自由书·文章与题目》:“这是后来和现在的话,当时可不然,鹰犬塞途,干儿当道,魏忠贤不是活着就配享了孔庙么?”

 • 23、英雄所见略同yīng xióng suǒ jiàn lüè tóng

  ----《三国志·蜀书·庞统传》裴松之注引《江表传》:“天下智谋之士所见略同耳。”

 • 24、鹰视狼步yīng shì láng bù

  ----汉·赵晔《吴越春秋·勾践伐吴外传》:“夫越王为人,长颈鸟喙,鹰视狼步,可以共患难,而不可共处乐,可与履危,不可与安。”

 • 25、蝇头微利yíng tóu wēi lì

  ----宋·苏轼《满庭芳》词:“蜗角虚名,蝇头微利。”

 • 26、英雄无用武之地yīng xióng wú yòng wǔ zhī dì

  ----《资治通鉴·汉纪·献帝建安十三年》:“英雄无用武之地,故豫州遁逃至此。”

 • 27、鹰扬虎视yīng yáng hǔ shì

  ----《诗经·大雅·大明》:“维师尚父,时维鹰扬。”《周易·颐》:“虎视耽耽,其欲逐逐。”三国魏·应璩《与侍郎曹长思书》:“王肃以宿德显授,何曾以后进见拔,皆鹰扬虎视,有万里之望。”

 • 28、蝇头小利yíng tóu xiǎo lì

  ----宋·苏轼《满庭芳》:“蜗角虚名,蝇头微利。”

 • 29、鹰嘴鹞目yīng zuǐ yào mù

  ----于劭溯《月落屋梁》:“那老头有五个儿子,个个鹰嘴鹞目如狼似虎。”

 • 30、蝇营狗苟yíng yíng gǒu gǒu

  ----唐·韩愈《送穷文》:“蝇营狗苟,驱去复返。”

 • 31、英姿飒爽yīng zī sà shuǎng

  ----唐·杜甫《丹青引赠曹将军霸》:“褒公鄂公毛发动,英姿飒爽来酣战。”

 • 32、莺俦燕侣yīng chóu yàn lǚ

  ----元·关汉卿《鲁斋郎》第三折:“你自有莺俦燕侣,我从今万事不关心。”

 • 33、盈科后进yíng kē hòu jìn

  ----《孟子·离娄下》:“原泉混混,不舍昼夜,盈科而后进,放乎四海。”

 • 34、莺歌燕舞yīng gē yàn wǔ

  ----宋·苏轼《锦被亭》词:“烟红露绿晓风香,燕舞莺啼春日长。”

 • 35、盈千累万yíng qiān lěi wàn

  ----清 李渔《闲情偶记 种植 草木》:“菜果至贱之物,花亦卑卑不数之花,无如积至贱至卑者而至盈千累万,则贱者贵而卑者尊矣。”

 • 36、鹦鹉学舌yīng wǔ xué shé

  ----宋·释道原《景德传灯录》卷二十八:“如鹦鹉只学人言,不得人意。经传佛意;不得佛意而但诵,是学语人,所以不许。”

 • 37、莺声燕语yīng shēng yàn yǔ

  ----元·关汉卿《金线池》楔子:“袅娜复轻盈,都是宜描上翠屏,语若流莺声似燕,丹青,燕语莺声怎画成?”

 • 38、盈盈一水yíng yíng yī shuǐ

  ----《古诗十九首》之十:“盈盈一水间,脉脉不得语。”

 • 39、营私舞弊yíng sī wǔ bì

  ----清·吴趼人《二十年目睹之怪现状》第十四回:“南洋兵船虽然不少,叵耐管带一味知道营私舞弊,那里还有公事在他心上。”

 • 40、莺啼燕语yīng tí yàn yǔ

  ----唐·皇甫冉《春思》诗:“莺啼燕语报新年,马邑龙堆路几千?”

 • 41、迎风待月yíng fēng dài yuè

  ----唐·元稹《会真记》:“待月西厢下,迎风户半开,隔花影动,疑是玉人来。”

 • 42、蝇粪点玉yíng fèn diǎn yù

  ----唐·陈子昂《宴胡楚真禁所》诗:“青蝇一相点,白璧遂成冤。”宋·陆佃《埤雅》:“青蝇粪尤能败物,虽玉犹不免,所谓蝇粪点玉是也。”

 • 43、蝇附骥尾而致千里yíng fù jì wěi ér zhì qiān lǐ

  ----《史记·伯夷列传》:“伯夷叔齐虽贤,得夫子而名益彰。颜渊虽笃学,附骥尾而行益显。”

 • 44、迎新送旧yíng xīn sòng jiù

  ----《汉书·王嘉传》:“吏或居官数月而退,送故迎新,交错道路。”

 • 45、盈满之咎yíng mǎn zhī jiù

  ----南朝·宋·范晔《后汉书·折像传》:“吾门户殖财日久,盈满之咎,道家所忌。”

 • 46、营私作弊yíng sī zuò bì

  ----清·谭嗣同《代拟上谕》:“总期民隐尽能上达,督抚无从营私作弊为要。”

 • 47、盈篇累牍yíng piān lěi dú

  ----田北湖《论文章源流》:“盈篇累牍,而不知其谫陋,此其大蔽欤!”

 • 48、营营苟苟yíng yíng gǒu gǒu

  ----李大钊《现在与未来》:“就是那最时髦的政客,成日价营营苟苟,忙个不了……又那个不是为他将来的物质生活作预备呢?”

 • 49、盈盈秋水yíng yíng shuǐ qiū

  ----元·王实甫《西厢记》第三本第二折:“望穿他盈盈秋水,蹙损他淡淡春山。”

 • 50、营营逐逐yíng yíng zhú zhú

  ----明·宋濂《抱瓮子传》:“夫子恒营营逐逐于一瓮间,无乃自苦乎?”明·兰陵笑笑生《金瓶梅词话》第一回:“单道世上人,营营逐逐,急急巴巴,跳不出七情六欲关头,打不破酒色财气圈子。”