1. 大通教育成语大全网
 2. 字母L开头的成语
 3. 首字拼音是lin的成语大全

按拼音检索:

成语首字母是L的拼音

首字拼音是 lin 的成语

 • 1、麟凤龟龙lín fèng guī lóng

  ----《礼记·礼运》:“麟凤龟龙,谓之四灵。”

 • 2、麟凤一毛lín fèng yī máo

  ----唐·张怀谨《书议》:“麟凤一毛,龟龙片甲,亦无所不录。。”

 • 3、麟角凤嘴lín jiǎo fèng zuǐ

  ----汉·东方朔《海内十洲记》:“煮凤喙及麟角,合煎作膏,名之为续弦胶,或名连金泥。此胶能续弓驽已断之弦,刀剑断折之金。”

 • 4、麟角凤距lín jiǎo fèng jù

  ----《抱朴子·自叙》:“晚又学七尺杖术,可以入白刃,取大戟。然亦是不急之末学;知之譬如麟角凤距,何必用之?”

 • 5、麟趾呈祥lín zhǐ chéng xiáng

  ----《诗经·周南·关雎序》:“然则关雎麟趾之化,王者之风,故系之周公。”

 • 6、麟角凤觜lín jiǎo fèng zuǐ

  ----汉·东方朔《海内十洲记》:“煮凤喙及麟角,合煎作膏,名之为续弦胶,或名连金泥。此胶能续弓驽已断之弦,刀剑断折之金。”

 • 7、临池学书lín chí xué shū

  ----《晋书·卫恒传》:“弘农张伯英者,因而转精甚巧。凡家之衣帛,必书而后练之。临池学书,池水尽墨。下笔必为楷则,号葱葱不暇草书。”

 • 8、鳞次栉比lín cì zhì bǐ

  ----《诗·周颂·良耜》:“穫之挃挃。积之粟粟。其崇如墉,其比如栉,以开百室。”南朝宋·鲍照《咏史》诗:“京城十二衢,飞甍各鳞次。”

 • 9、临敌易将lín dí yì jiàng

  ----《隋书·李德林传》:“且临敌代将,自古所难,乐毅所以辞燕,赵括以之败赵。”

 • 10、林寒洞肃lín hán dòng sù

  ----北朝后魏·郦道元《水经注·江水》:“每晴初霜旦,林寒涧肃,常有高猿长啸,属引凄异。”

 • 11、临机应变lín jī yìng biàn

  ----《旧唐书·郭孝恪传》:“世充日踧月迫,力尽计穷,悬首面缚,翘足可待。建德远来助虐,粮运阻绝,此是天丧之时。请固武牢,屯军氾水,随机应变,则易为克殄。”

 • 12、临危不惧lín wēi bù jù

  ----《邓析子·无厚》:“死生自命,贫富贱者,不知时也,故临难不惧。”

 • 13、林林总总lín lín zǒng zǒng

  ----唐·柳宗元《贞符》:“惟人之初,总总而生, 林林而群。”

 • 14、临渴穿井lín kě chuān jǐng

  ----《内经·素问·四气调神大论》:“夫病已成而后药之,乱已成而后治之,譬犹渴而穿井,斗而铸锥,不亦晚乎!”

 • 15、临危受命lín wēi shòu mìng

  ----三国蜀·诸葛亮《前出师表》:“ 受任于败军之际,奉命于危难之间。”

 • 16、林下风范lín xià fēng fàn

  ----南朝宋·刘义庆《世说新语·贤媛》:“王夫人神情散朗,故有林下风气。”

 • 17、临渴掘井lín kě jué jǐng

  ----《素问·四气调神大论》:“夫病已成而后药之,乱已成而后治之,譬犹渴而穿井,斗而铸锥,不亦晚乎!”

 • 18、临危授命lín wēi shòu mìng

  ----《论语·宪问》:“见利思义,见危授命。”

 • 19、林下风气lín xià fēng qì

  ----南朝宋·刘义庆《世说新语·贤媛》:“王夫人神情散朗,故有林下风气。”

 • 20、临难苟免lín nàn gǒu miǎn

  ----《礼记·曲礼上》:“临难毋苟免。”

 • 21、临危致命lín wēi zhì mìng

  ----《论语·子张》:“士见危致命,见得思义。”

 • 22、淋漓尽致lín lí jìn zhì

  ----明·李清《三垣笔记·崇祯补遗》:“(刘若愚)著《酌中志略》叙次大内规制井井,而所纪客氏、魏忠贤骄横状,亦淋漓尽致,其为史家必采无疑。”

 • 23、临难铸兵lín nàn zhù bīng

  ----《晏子春秋·杂上二十》:“溺者不问队,迷者不问路。溺而后问队,迷而后问路,譬之犹临难而遽铸兵,临噎而遽掘井,虽速,亦无及已。”

 • 24、临文不讳lín wén bù huì

  ----《礼记·曲礼上》:“诗书不讳,临文不讳。”

 • 25、琳琅满目lín láng mǎn mù

  ----南朝宋·刘义庆《世说新语·容止》:“今日之行,触目见琳琅珠玉。”

 • 26、临渊羡鱼lín yuān xiàn yú

  ----《淮南子·说林训》:“临河而羡鱼,不如归家结网。”《汉书·董仲书传》:“临渊羡鱼,不如退而结网。”

 • 27、临财不苟lín cái bù gǒu

  ----《礼记·曲礼上》:“临财毋苟得,临难毋苟免。”

 • 28、临时抱佛脚lín shí bào fó jiǎo

  ----唐·孟郊《读经》诗:“垂老抱佛脚,教妻读黄经。”

 • 29、临阵磨枪lín zhèn mó qiāng

  ----清·曹雪芹《红楼梦》第七十回:“‘临阵磨枪’,也不中用!有这会子着急,天天写写念念,有多少完不了的?”

 • 30、临事而惧lín shì ér jù

  ----《论语·述而》:“必也临事而惧,好谋而成者也。”

 • 31、临阵脱逃lín zhèn tuō táo

  ----清·无名氏《官场维新记》第四回:“你们中国的兵勇,一到有起事来 ,不是半途溃散,便是临阵脱逃,那是不关我教习的事,在乎你们自己未雨绸缪的。”

 • 32、凛若冰霜lǐn ruò bīng shuāng

  ----元·王实甫《西厢记》第一本第二折:“俺老夫人治家严肃,凛若冰霜。”

 • 33、临别赠言lín bié zèng yán

  ----唐·王勃《秋日登洪府滕王阁饯别序》:“临别赠言,幸承恩于伟饯。”

 • 34、林下风韵lín xià fēng yùn

  ----明·徐渭《跋书卷尾一》:“谢道韫,虽是夫人,却有林下风韵,是谓秀中现雅。”

 • 35、临难不惧lín nàn bù jǔ

  ----《韩非子·说疑》:“夫见利不喜,上虽厚赏无以劝之,临难不恐,上虽严刑无以威之,此之谓不令之民也。”

 • 36、林下风致lín xià fēng zhì

  ----《宣和书谱·妇人薛涛》:“妇人薛涛,成都倡妇也。以诗名利时,虽失身卑下,而有林下风致,故词翰一出,则人争传以为玩。”

 • 37、邻女窥墙lín nǚ kuī qiáng

  ----先秦·宋玉《登徒子好色赋》:“然此女登墙窥臣三年,至今未许也。”

 • 38、临难不恐lín nàn bù kǒng

  ----《韩非子·说疑》:“夫见利不喜,上虽厚赏无以劝之,临难不恐,上虽严刑无以威之,此之谓不令之民也。”

 • 39、林下高风lín xià gāo fēng

  ----清·名教中人《好逑传》第13回:“因访知老先生令爱小姐,乃闺中名秀,又擅林下高风,诚当今之淑女。”

 • 40、邻女詈人lín nǚ lì rén

  ----《战国策·秦策一》:“楚人有两妻者……,客曰:‘长者詈汝,少者报汝,汝何为取长者?’曰:‘居彼人之所,则欲其报我也;为我妻,则欲其为我詈人也。’”

 • 41、临难无慑lín nán wú shè

  ----唐·张说《齐黄门侍郎卢公神道碑》:“公处屯安贞,赋诗颓饮,视得失蔑如也,临难无慑。”

 • 42、林下清风lín xià qīng fēng

  ----《天雨花》第一回:“我思女子之中,若通些文艺,必竟脱俗,就是不美,自有一种文雅可观,料不是油盐酱醋的恶气。必然言谈举止,都带些林下清风。”

 • 43、林寒涧肃lín hán jiàn sù

  ----北魏·郦道元《水经注·江水》:“每晴初霜旦,林寒涧肃,常有高猿长啸,属引凄异。”

 • 44、临去秋波lín qù qiū bō

  ----元·王实甫《西厢记》第一本第一折:“怎当他临去秋波那一转!便是铁石人也意惹情牵。”

 • 45、临别赠语lín bié zèng yǔ

  ----杜鹏程《在和平的日子里》第三章:“团组织的教导,教师的嘱咐,妈妈的叮咛,同学们的临别赠语,又记取了多少?”

 • 46、林籁泉韵lín lài quán yùn

  ----

 • 47、临水登山lín shuǐ dēng shān

  ----唐·杨炯《送并州旻上人诗序》:“况乎人生天地,岳镇东驱,良时美景,始云蒸电激,临水登山,忽风流而雨散。”

 • 48、临川羡鱼lín chuān xiàn yú

  ----汉·扬雄《河东赋》:“雄以为临川羡鱼,不如归而结网。”

 • 49、林栖谷隐lín qī gǔ yǐn

  ----

 • 50、临危不顾lín wēi bù gù

  ----《三国志·魏志·陈留王传》:“和、琇、抚皆抗不挠,拒会凶言,临危不顾。”