1. 大通教育成语大全网
 2. 字母H开头的成语
 3. 首字拼音是huang的成语大全

按拼音检索:

成语首字母是H的拼音

首字拼音是 huang 的成语

 • 1、荒诞无稽huāng dàn wú jī

  ----清·岭南羽衣女士《东欧女豪杰》第三回:“那个神字,原是野蛮世界拿出来哄著愚人的话,如今科学大明,这些荒诞无稽的谬说,那里还能立足呢?”

 • 2、荒谬绝伦huāng miù jué lún

  ----清 龚自珍《语录》:“此等依托乃得罪孔子之尤,荒谬绝伦之作,作者可醢也。”

 • 3、黄道吉日huáng dào jí rì

  ----元·无名氏《连环计》第四折:“今日是皇道吉日,满朝众公卿都在银台门,敦请太师入朝授禅。”

 • 4、荒时暴月huāng shí bào yuè

  ----毛泽东《中国社会各阶级的分析》:“荒时暴月,向亲友乞哀告怜,借得几斗几升,敷衍三日五日,债务丛集,如牛负重。”

 • 5、黄耳传书huáng ěr chuán shū

  ----《晋书·陆机传》:“初机有俊犬,名曰黄耳,甚爱之。既而羁寓京师,久无家问,……机乃为书以竹筩盛之而系其颈,犬寻路南走,遂至其家,得报还洛。其后因以为常。”

 • 6、黄口孺子huáng kǒu rú zǐ

  ----《淮南子·氾论训》:“古之伐国,不杀黄口。”《史记·留侯世家》:“父去里所,复返,曰:‘孺子可教矣。’”

 • 7、荒淫无耻huāng yín wú chǐ

  ----明·罗贯中《三国演义》第一百一十九回:“公荒淫无道,废贤失败,理宜诛戮。”

 • 8、黄口小儿huáng kǒu xiǎo ér

  ----《孔子家语·六本》:“孔子见罗崔者,所得皆黄口小雀。夫子问之曰:‘大雀独不得,何也?’罗曰:‘大雀善惊而难得,黄口贪食而易得。’”

 • 9、荒淫无度huāng yín wú dù

  ----汉·杨恽《报孙会宗书》:“人生行乐耳,须富贵何时。是日也,拂衣而喜,奋袖低昂,顿足起舞,诚淫荒无度,不知其不可也。”

 • 10、黄旗紫盖huáng qí zǐ gài

  ----《三国志·吴志·孙皓传》:“三年正月晦。”裴松之注引《江表传》:“黄旗紫病见于东南,终有天下者,荆、杨之君乎?”

 • 11、黄垆之痛huáng lú zhī tòng

  ----南朝·宋·刘义庆《世说新语·伤逝》:“乘轺车经黄公酒垆下过,顾谓后车客曰:‘吾昔与稽叔夜、阮嗣宗共酣饮于此垆,……自稽生夭,阮公亡以来,便为时所羁绁。今日视此虽近,邈若山河。’”

 • 12、黄泉之下huáng quán zhī xià

  ----《左传·隐公元年》:“誓之曰: ‘不及黄泉,无相见也。’”

 • 13、黄雀伺蝉huáng què sì chán

  ----汉·刘向《说苑·正谏》:“螳螂委身曲附欲取蝉,而不知黄雀在其旁也。黄雀延颈欲啄螳螂,而不知弹丸在其下也。”

 • 14、黄雀衔环huáng què xián huán

  ----南朝·梁·吴均《续齐谐记》:“吾西王母使者,蒙君拯救,实感仁恩。今赠白环四枚,令君子孙洁白,位登三公,一如此环。”

 • 15、黄钟瓦釜huáng zhōng wǎ fǔ

  ----战国·楚·屈原《楚辞·卜居》:“世溷浊而不清,蝉翼为重,千钧为轻;黄钟毁弃,瓦釜雷鸣;谗人高张,贤士无名。”

 • 16、黄童白叟huáng tóng bái sǒu

  ----唐·韩愈《元和圣德》诗:“黄童白叟,踊跃欢呀。”

 • 17、皇天后土huáng tiān hòu tǔ

  ----《尚书·武成》:“予小子其承厥志,底商之罪,告于皇天后土。”《左传·僖公十五年》:“君履后土而戴皇天。”

 • 18、黄杨厄闰huáng yáng è rùn

  ----宋·苏轼《监洞霄宫俞康直郎中所居四咏》:“园中草木春无数,只有黄杨厄闰年。”

 • 19、惶惶不可终日huáng huáng bù kě zhōng rì

  ----郭沫若《我怎样写和》:“敌人还有西进的模样,一般人都有惶惶不可终日的情形。”

 • 20、惶恐不安huáng kǒng bù ān

  ----《汉书·王莽传下》:“人民正营,无所措手足。”唐·颜师古注:“正营,惶恐不安之意也。”

 • 21、黄钟毁弃huáng zhōng huǐ qì

  ----战国·楚·屈原《卜居》:“黄钟毁弃,瓦缶雷鸣;谗人高张,贤士无名。”

 • 22、潢池弄兵huáng chí nòng bīng

  ----《汉书·龚遂传》:“其民困于饥寒而吏不恤,故使陛下赤子盗弄陛下之兵于潢池中耳。”

 • 23、恍然大悟huǎng rán dà wù

  ----宋·释道原《景德传灯录》卷五:“简蒙指教,豁然大悟。”

 • 24、恍然若失huǎng rán ruò shī

  ----清·李百川《绿野仙踪》第49回:“金钟儿听了这一番言语,恍然若失,心上愧悔的无地自容。”

 • 25、恍如隔世huǎng rú gé shì

  ----宋·范成大《吴船录下》:“发常州,平江亲戚故旧来相迓者,陆续于道,恍然如隔世焉。”

 • 26、恍如梦境huǎng rú mèng jìng

  ----清·蒲松龄《聊斋志异·张鸿渐》:“两相惊喜,握手入帷。见儿卧床上,慨然曰:‘我去时儿才及膝,今身长如许矣!’夫妇依倚,恍如梦寐。”

 • 27、皇皇不可终日huáng huáng bù kě zhōng rì

  ----毛泽东《星星之火,可以燎原》:“如果我们认识了以上这些矛盾,就知道中国是处在怎样一种皇皇不可终日的局面之下。”

 • 28、皇天不负有心人huáng tiān bù fù yǒu xīn rén

  ----纷纷成败无凭准,自古道皇天不负有心人,伫看起陆龙蛇演出风云阵。 梁启超《新罗马·侠感》

 • 29、黄尘清水huáng chén qīng shuǐ

  ----

 • 30、黄发台背huáng fā tái bèi

  ----《诗经·鲁颂》:“黄发台背,寿胥与诚。”

 • 31、黄发鲐背huáng fā tái bèi

  ----南朝·宋·宗炳《明佛论》:“虽复黄发鲐背,犹自觉所经俄顷,况其短者乎?”

 • 32、黄风雾罩huáng fēng wù zhào

  ----柳青《创业史》第一部第十七章:“他决不容让生宝这样黄风雾罩地闹腾。”

 • 33、黄干黑廋huáng gān hēi sōu

  ----元·张国宾《罗李郎》第一折:“你恋着红裙翠袖,折倒的你黄干黑廋。”

 • 34、黄冠草服huáng guàn cǎo fú

  ----明·唐顺之《与洪方洲郎中书》:“而所谓磊落超脱者,往往出于黄冠草服之间。”

 • 35、黄冠草履huáng guàn cǎo lǚ

  ----曹亚伯《武昌起义·宣布满清罪状檄》:“黄冠草履之民,谁无尊亲之血气;四海九州之内,何非故国之山河。”

 • 36、黄冠野服huáng guàn yě fú

  ----古直《冷圃曲》:“二月梅江波滟滟,黄冠野服期许剑。”

 • 37、黄人捧日huáng rén pěng rì

  ----宋·宋祁《春帖子词·》:“青帝回风还习习,黄人捧日故迟迟。”

 • 38、黄人守日huáng rén shǒu rì

  ----《太平御览》卷八七二引《符瑞图》:“日,二黄人守者,外国人方自来降也。”

 • 39、黄汤淡水huáng tāng dàn shuǐ

  ----明·兰陵笑笑生《金瓶梅》第38回:“这两日只有口游气儿,黄汤淡水谁尝着来?”

 • 40、黄汤辣水huáng tāng là shuǐ

  ----明·兰陵笑笑生《金瓶梅》第62回:“三两夜没睡,头也没梳,脸也还没洗,乱了恁五更,黄汤辣水还没尝着,就是铁人也禁不的。”

 • 41、黄麻紫书huáng má zǐ shū

  ----清·钱谦益《福建道监察御史赠通议大夫大仆寺卿谥忠毅李公墓志铭》:“黄麻紫书,照耀夜壑。”

 • 42、黄天焦日huáng tiān jiāo rì

  ----周立波《山乡巨变》下一:“如今的时新,黄天焦日,男的女的在一起,嘻嘻哈哈,像个什么?”

 • 43、黄茅白苇huáng máo bái wěi

  ----宋·苏轼《答张文潜书》:“惟荒瘠斥卤之地,弥望皆黄茅白苇,此则王氏之同也。”

 • 44、黄童白颠huáng tóng bái diān

  ----明·袁宏道《邑钱侯直指疏荐序》:“夫今之黄童白颠,犹昔氓也。”

 • 45、黄袍加体huáng páo jiā tǐ

  ----清·钱彩《说岳全传》第一回:“自从陈桥兵变,黄袍加体,即位以来,称为真龙天子。”

 • 46、黄皮刮廋huáng pí guā sōu

  ----余辰《蚕》六:“一天过去了,蚕完全绝食啦,一个个饿得黄皮刮廋,眼看就要死了。”

 • 47、黄钟长弃huáng zhōng cháng qì

  ----清·蒲松龄《聊斋志异·叶生》:“公一日谓生曰:‘君出余绪,遂使孺子成名。然黄钟长弃奈何!’”

 • 48、黄皮寡廋huáng pí guǎ sōu

  ----熊伯涛《宁都兵暴前后》:“一群饿得黄皮寡廋的人,伸着两只皮包骨头的手。”

 • 49、慌作一团huāng zuò yī tuán

  ----清·李宝嘉《官场现形记》第五十五回:“萧长贵正在自己兵船上睡觉,忽听得外面一派人声,接着又有洋枪、洋炮声音,拿他从睡梦中惊醒,直把他吓得索索的抖,在被窝里慌作一团。”

 • 50、慌做一团huāng zuò yī tuán

  ----清·西周生《醒世姻缘传》第十六回:“晁夫人知道儿子当真做了这事,又见他病将起来,只怕是报应得恁快,慌做一团,要与晁老说知,赔那两个的衣物。”